Model of a Bone Stabilizer

Model stabilizatora kości

Wykorzystanie druku 3D chirurgii oraz inżynierii medycznej.

Wyzwanie

Dla celów pracy magisterskiej Filip Dominas potrzbował sposobu na przedstawienie rezultatów symulacji umiejscowienia stabilizatora złamanej kości piszczelowej, optymalnego pod względem wytrzymałości napreżeń. Filip postanowił pójść dalej niż wykorzystanie obrazy modeli 3D. Zdecydował przedstawić swoje dokonania w bardziej namacalny sposób, jednocześnie prezentując zastosowanie nowej technologii w chirurgii oraz inżynierii medycznej. 

 

 

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności, Filip przygotował uproszczone trójwymiarowe modele kości skokowej, piszczelowej oraz strzałkowej, bazując na realnym przypadku złamania. Elementy takie jak ścięgna czy żyły zostały pominięte ze względu na brak znaczenia w analizie naprężeń. Następnie powstały modele samego stabilizatora w postaci płytek mocowanych do kości. Tak przygotowane modele zostały podzielone na mniejsze części, aby odpowiadały polu roboczemu drukarki ZMorph. Filip wykorzystał oprogramowanie Voxelizer, aby przygotować modele 3D do druku. Tak przygotowane i wydrukowane elementy modelu kości zostały następnie sklejone w całość o skali 1:1 wobec oryginału.

 

Rezultat

Przedmiotem pracy magisterskiej Filipa Dominasa było wskazanie optymalnego wariantu stabilizacji złamanej kości poprzez analizę naprężeń pięciu możliwych przypadków. Filip wykorzystał drukarkę 3D ZMorph, aby zaprezentować rezultaty swoich badań przy pomocy namacalnego modelu 3D kości z zamieszczonym stabilizatorem. Podobny proces może być stosowany z powodzeniem przez inżynierów w celu tworzenia modeli prezentacyjnych oraz prototypów przyrządów medycznych. Co więcej, dzięki podobnym, tanim i łatwym w wykonaniu modelom 3D, chirurdzy mogą w przystępnym sposób wyjaśniać zabiegi swoim pacjentom, a także ułatwić sobie przygotowania do operacji. 

 

 

3D printed bone stabilizer
3D printed bone stabilizer
3D printed bone stabilizer